• HLR Stockholm en del av Stockholms Sjukvårdskonsult

Om en person är medvetslös måste man börja med att man kontrollera andningen. Om personen andas ska denna placeras i stabilt sidoläge. Stabilt sidoläge gör så att man kan andas om man är medvetslös och räddar på så sätt liv.

Om personen andas placera den i stabilt sidoläge

Om en medvetslös person ligger på rygg kan tungan falla bakåt och stänga luftvägen så att personen kvävs. En medvetslös person med normal andning ska därför läggas i stabilt sidoläge.

 • Kontrollera medvetande.
 • Öppna luftvägen och kontrollera andningen.

Om personen är medvetslös och andas normalt ska hen läggas i stabilt sidoäge. Vänd alltid en medvetslös person mot dig själv.

Gör så här:

 • Lägg ut armen närmast dig på golvet.
 • Lägg den bortre armen tvärs över bröstet, med handen
  mot kinden. Håll kvar detta handgrepp.
 • Med din andra hand vinklar du upp det bortre knät
 • Vänd den medvetslösa försiktigt mot dig själv genom att trycka på knät.
 • Böj huvudet bakåt så att luftvägen hålls öppen.
 • Justera den medvetslöses hand under kinden så att huvudet inte kan falla framåt igen.
 • Dra upp det övre benet från kroppen så att personen ligger stabilt.
 • Kontrollera att personen andas normalt i väntan på hjälp.

Om ingen eller onormal andning så bedöm som ett hjärtstopp rulla över på rygg och starta HLR.

Om en misstänkt skadad person måste vändas från ryggläge till stabilt sidoläge kan risken att förvärra en skada minska om en extra person håller i huvudet och följer med i rotationsrörelsen till ett stabilt sidoläge.

Hitta närmsta hjärtstartare på Sveriges Hjärtstartarregister.

Boka HLR kurser hos oss

Kontakta oss så hjälper vi dig att välja rätt kurs.