• HLR Stockholm en del av Stockholms Sjukvårdskonsult

HLR-utbildning med hjärtstartare

Vid ett hjärtstopp kan hjärtat inte längre pumpa blodet ut i kroppen. Med start av HLR, hjärt-lungräddning kan blodet pumpas runt manuellt. Bröstkompressioner i högt tempo samt inblåsningar kan ge tillräcklig blodcirkulation tills professionell hjälp kommer. Ju tidigare HLR, bröstkompressioner och inblåsningar startas, desto större blir chansen att överleva vid ett hjärtstopp. Tidig och effektivt utförd hjärt-lungräddning köper tid för den som drabbats av plötsligt hjärtstopp. Men det är med hjälp av en hjärtstartare som hjärtat kan börja slå normalt igen.

Denna kurs tar 3 timmar och för att vi skall kunna hålla hög kvalité så är deltagarantalet max 12. Alla kursdeltagare får en egen docka att öva med samt tips och råd från våra erfarna instruktörer för att utföra momenten så korrekt som möjligt. Ni kommer att öva med träningshjärtstartare för att ni skall få inblick i och känna hur en realistisk situation skulle kunna se ut.

Efter utbildningen har ni grundläggande och fördjupad kunskap i hjärt-lungräddning, utifrån de risker som finns på er arbetsplats. Ni blir förberedd på medvetslöshet, hjärtstopp, andningssvårigheter som människor i er omgivning kan råka ut för. Målet vi har är även att avdramatisera de eventuella rädslor som finns för hjärtstartare och att ni vid en verklig händelse skall våga använda den.

Vad gör man vid hjärtstopp – läs mer här!

Omfattning

 • Varje kurstillfälle omfattar 3 timmar.
 • Maximalt antal deltagare per kurs är 12 personer.
 • Varje deltagare får öva på egen docka.
 • Övning med hjärtstartare.
 • Kursen innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.

Innehåll

 • Varför hjärt-lungräddning
 • De första kritiska minuterna
 • Kontrollera livstecken
 • Skapa öppen luftväg
 • Larma på rätt sätt
 • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
 • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • Kedjan som räddar liv

Hjärtstartare

 • Information
 • Demonstration
 • Apparatgenomgång
 • Säkerhetsaspekter
 • Användning av en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt
 • Övning

Luftvägsstopp

 • Identifiera och åtgärda luftvägsstopp

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs.

Tid och plats

Vi genomför utbildningen i er verksamhet.

Populärast
HLR Hjärtstartarefrån4995krHLR-utbildning med hjärtstartare

Vi utbildar strikt efter Svenska HLR-rådets riktlinjer.

3 timmar
12 deltagare
Egen docka
Praktik och teori
Hjärtstartare
Tillägg kan väljas

Boka

Pris exkl. moms.

Tillägg som kan väljas

 • Akuta sjukdomar
 • Astma, allergiska reaktioner
 • Diabetes
 • Epilepsi
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Stroke
 • Kläm- och krosskador
 • Fallskador samt nack- och ryggskador
 • Kem- och frätskador
 • Brännskador
 • Första Hjälpen vid elskador
 • Brännskador (Omhändertagande av brännskador orsakade av el)
 • Elskador (Skador orsakade av ström genom kroppen)
 • Chock (Förebygga cirkulationssvikt)
 • Ögonskador

Har du några frågor om våra kurser?

Vi svarar gärna på dina frågor om våra kurser och hjälper dig att välja rätt.