• HLR Stockholm en del av Stockholms Sjukvårdskonsult

HLR-utbildning Barn

En barn-HLR-utbildning ger kunskaper i hjärt-lungräddning och luftvägsstopp. Ni får lära er hur ni ska tänka och prioritera när ni träffar på ett allvarligt skadat barn. HLR handlar om livräddande första hjälpen. Vad gör ni om ett barn plötsligt sätter i halsen och inte får luft? Eller om ett barn ramlar ned från ett träd och blir medvetslöst? Eller om hjärtat plötsligt stannar?

Plötsligt hjärtstopp är en av de vanligaste dödsorsakerna hos vuxna. Men det kan också drabba barn, då oftast till följd av luftvägsstopp. Att ge ett barn hjärt-lungräddning är inte samma sak som för en vuxen. Därför är det viktigt att du som jobbar med barn i åldrarna 0–12 år får rätt kunskaper och färdigheter i barn-HLR så att du kan agera snabbt och korrekt när något händer.

På våra utbildningar i barn-HLR är instruktörerna alltid erfarna sjuksköterskor som räddar liv i sitt arbete inom akutsjukvården. De är uppdaterade med de senaste medicinska rönen och har aktuella fall från verkligheten.

Vi följer Svenska HLR-rådets riktlinjer för hjärt-lungräddning på barn. Dessutom innehåller vår utbildning en hel del fördjupning. När ni bokar en utbildning i barn-HLR hos oss tar vi reda på vilka förutsättningar och risker som finns på just er arbetsplats och anpassar sedan innehållet efter det. Ni får en utbildning med den rekommenderade basinformationen i barn-HLR, men också med fördjupat innehåll som är skräddarsytt för era behov. Vi vill skapa en förståelse för vilka orsaker som kan ligga bakom att ett barn är livlöst så att ni lär er dra egna slutsatser och agera självständigt utifrån situationen. Därmed blir ni en bättre och tryggare livräddare.

Kursen innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Utbildningen behandlar två åldersgrupper av barn, barn under 1 år och barn mellan 1 år till puberteten eftersom andning och cirkulation skiljer sig åt för barn under 1 år. Vi har med oss HLR-dockor i olika storlekar, både bebisdockor och juniordockor, för att övningarna skall bli så realistiska som möjligt.

Läs mer hur man utför HLR på barn.

Omfattning

 • Varje kurstillfälle omfattar 3 timmar.
 • Maximalt antal deltagare per kurs är 12 personer.
 • Övning på HLR-dockor i olika storlekar, både bebisdockor och juniordockor.
 • Kursen innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.

Innehåll

Barn-HLR

 • Kedjan som räddar barn
 • Larma på rätt sätt
 • Anatomiska skillnader mellan barn och vuxen
 • Handla på olycksplats
 • Kontrollera livstecken
 • Skapa öppen luftväg
 • Ta hand om ett medvetslöst barn, stabilt sidoläge
 • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp

Luftvägsstopp

 • Identifiera och åtgärda luftvägsstopp

Barnolycksfall

 • L – Livsfarligt läge (Bedöma och eventuellt flytta barn från livsfarligt läge)
 • A – Andning (Identifiera och åtgärda luftvägsstopp)
 • B – Blödning (Stoppa blödningar)
 • C – Chock (Förebygga cirkulationssvikt)
 • Först på olycksplats (Prioritera och handla på olycksplats)
 • Brännskador
 • Akuta sjukdomar

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs.

Tid och plats

Vi genomför utbildningen i er verksamhet.

HLR Barnfrån4995krHLR-utbildning Barn

Vi utbildar strikt efter Svenska HLR-rådets riktlinjer.

3 timmar
12 deltagare
Bebis- och juniordockor
Praktik och teori
Tillägg kan väljas

Boka

Pris exkl. moms.

Tillägg som kan väljas

 • Akuta sjukdomar
 • Astma, allergiska reaktioner
 • Diabetes
 • Epilepsi
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Stroke
 • Kläm- och krosskador
 • Fallskador samt nack- och ryggskador
 • Kem- och frätskador
 • Brännskador
 • Första Hjälpen vid elskador
 • Brännskador (Omhändertagande av brännskador orsakade av el)
 • Elskador (Skador orsakade av ström genom kroppen)
 • Chock (Förebygga cirkulationssvikt)
 • Ögonskador

Har du några frågor om våra kurser?

Vi svarar gärna på dina frågor om våra kurser och hjälper dig att välja rätt.