• HLR Stockholm en del av Stockholms Sjukvårdskonsult

Vad är en Hjärtstartare (Defibrillator)?

En hjärtstartare är en apparat som kickar igång hjärtat igen vid ett hjärtstopp. AED är den internationella termen och står för Automated External Defibrillator. På svenska används ofta benämningen hjärtstartare i folkmun och defibrillator inom vården. Fibrillatio är latin och betyder flimmer. Ordet de-fibrillator beskriver alltså en apparat som med hjälp av en elstöt kan ta bort flimmer. När man defibrillerar slår strömstöten ut flimret i hjärtat. När flimret väl är utslaget, kan hjärtat återigen börja pumpa och fungera normalt igen. AED, defibrillator och hjärtstartare är alltså olika benämningar på samma sak.

Tiden är viktig

Vid ett hjärtstopp handlar det om att få igång hjärtat så snabbt som möjligt. Ju kortare tid som hjärtat står stilla, desto större är chansen att den drabbade personen överlever. Med en defibrillator skickas en kontrollerad elstöt genom hjärtat, det är den elstöten som kan starta hjärtat på nytt efter ett hjärtstopp. Vid hjärtstopp utanför sjukhus har den drabbade tidigare behövt vänta många minuter innan ambulans har kommit fram och kunnat ge elstötar. Nu finns defibrillatorer tillverkade för arbetsplatser eller offentliga miljöer som är så enkla att använda så att barn i skolåldern har klarat av dem och räddat livet på andra. Många modeller är dessutom oerhört pedagogiska, utrustade med såväl bilder som instruktioner genom röstmeddelanden.

Olika modeller

Det finns flera olika modeller av halvautomatiska hjärtstartare som lämpar sig mycket väl för personer utan sjukvårdsutbildning. Hjärtstartaren vägleder användaren genom talade instruktioner, bilder, ikoner eller videoinstruktioner och rörliga bilder. Hjärtstartaren analyserar hjärtats rytm och kan avgöra om det är lämpligt att ge en elektrisk stöt, en defibrillering eller om det är bättre att göra HLR. Som användare kan du inte ge en stöt om hjärtstartaren inte rekommenderar detta.

Alla får använda en hjärststartare och det finns ingen lag som kräver att du ska ha utbildning för att använda den. Dock rekommenderar vi alla att gå en kurs och repeterar regelbundet.

Köpa Hjärtstartare

Vår populäraste modell heter Philips HeartStart HS1 och är en halvautomatisk hjärtstartare som är lämplig för hemmiljöer eller för publika inomhusmiljöer. Mycket användarvänlig och med tydlig röstvägledning om hur du utför HLR. Ger besked om när den är dags att byta batteri och elektroder. 8 års garanti.

Vi säljer den separat eller i våra populära paket med väska och vägghållare.

I samband med köp av hjärtstartare rekommenderar vi utbildning HLR med hjärtstartare – se våra kurser. I en krissituation är det är alltid en fördel att ha övat hjärt-lungräddning och att använda hjärtstartaren.

hjärtstartare

Philips HeartStart HS1 med väska

Beställ

Vanliga frågor

Vem får använda en Hjärtstartare?

En hjärtstartare som finns i offentliga miljöer eller arbetsplatser får användas av vem som helst. Det finns inte något krav på att du ska ha gått en utbildning eller tillstånd för att få använda en hjärtstartare.

Behöver man utbildning för att använda en Hjärtstartare?

De som har gått en utbildning i HLR med Hjärtstartare, har betydligt större chans att lyckas rädda liv vid ett hjärtstopp än de som aldrig övat med hjärtstartare. Även om en hjärtstartare är pedagogisk och självinstruerande, är det en stressad situation som kan få den mest stabila medarbetaren ur balans. Under en HLR utbildning får du lära dig hur en hjärtstartaren fungerar och får öva praktiskt på hela händelseförloppet kring ett hjärtstopp.

Vem på arbetsplatsen bör gå en HLR utbildning?

På mindre arbetsplatser med hjärtstartare är det vanligt att all personal utbildas i hjärt-lungräddning med hjärtstartare. På stora företag kan man välja att utbilda nyckelpersoner som förväntas kunna använda defibrillatorn: exempelvis rescue teams, jourgrupper, receptionspersonal eller annan personal – beroende på var hjärtstartaren är placerad på arbetsplatsen. Eller också låter man den personal som är mest intresserad gå utbildningen i HLR. Motiverade och intresserade deltagare tar ofta till sig utbildningen bättre och det är större chans att de också griper in vid ett hjärtstopp. Vi tycker naturligtvis att så många som möjligt ska utbildas så att alla kan rädda liv. Det går inte att veta i förväg vem som är först på plats när det gäller!

Kan jag göra fel med en Hjärtstartare?

Nej, det kan du inte. Om du skulle använda en hjärtstartare på en person som inte har något problem med hjärtat, är det ingen fara. Apparaten känner av att hjärtat slår som vanligt och laddar inte upp någon strömstöt. Även om du av misstag trycker på stöt-knappen händer ingenting. Det går praktiskt taget inte att förvärra ett tillstånd för den skadade. Däremot kan en felaktig hantering av hjärtstartaren innebära att du inte får någon effekt på behandlingen. Det är därför som det är så viktigt att åtminstone några på arbetsplatsen har fått utbildning i HLR och tränat på att använda utrustningen under verklighetstrogna förhållanden.

Var finns de någonstans?

Idag finns Hjärtstartare framför allt på större arbetsplatser, men även i taxibilar, polisbilar, bussar, brandbilar, flygplatser, större butiker, idrottsanläggningar, badhus, industrier och så vidare. Där många människor vistas är det bra att ha en Hjärtstartare tillgänglig. Du kan hitta hjärtstartare nära dig på Sveriges Hjärtstartarregister.

Hur ska Hjärtstartaren placeras?

En Hjärtstartare bör placeras centralt på arbetsplatsen, eftersom målsättningen är att defibrillering ska utföras inom tre minuter efter ett konstaterat hjärtstopp. En snabb insats är helt avgörande för om den drabbade ska överleva eller inte. 3 minuter efter ett hjärtstopp sjunker överlevnadschansen snabbt med cirka 10 procent per minut och efter 10 minuter överlever få utan permanent hjärnskada. På ytmässigt stora arbetsplatser kan det därför behövas flera hjärtstartare.

Det är viktigt att all personal informeras om placeringen så att vem som helst omedelbart kan hämta den i händelse av ett hjärtstopp. Stockholms sjukvårdskonsult hjälper alltid dig som kund att skapa en hjärtsäker arbetsplats. Vi föreslår lämplig placering och hjälper till att skapa en effektiv organisation med beredskap för hjärtstopp.

Hur fungerar det med service?

För att Hjärtstartaren alltid ska fungera vid ett hjärtstopp är det viktigt att byta batteri och elektroder enligt de intervall som tillverkaren rekommenderar. Elektroder håller normalt i ett par år om de inte används. Om Hjärtstartaren har använts vid ett hjärtstopp behöver elektroderna bytas ut.

Har du några frågor om hjärtstartare?

Vi svarar gärna på dina frågor om hjärtstartare och hjälper dig att välja rätt.

Har du några frågor om hjärtstartare?

Vi svarar gärna på dina frågor om hjärtstartare och hjälper dig att välja rätt.