• HLR Stockholm en del av Stockholms Sjukvårdskonsult

Utbildning i HLR och första hjälpen

En utbildning i hjärt-lungräddning eller första hjälpen hos oss är mer än en vanlig HLR-utbildning. Våra instruktörer är sjuksköterskor och brandmän med lång erfarenhet från akuta situationer. När ni går utbildning hos oss får ni ta del av vår kunskap och erfarenhet av att rädda liv och ta hand om akuta skador och sjukdomsfall.

Innan en utbildning hjälper vi er att vilja vilken kurs som lämpar sig bäst för er. Vi erbjuder utbildningar inom hjärt-lungräddning och första hjälpen i olika kombinationer och inriktningar. Både på grundnivå och påbyggnadsnivå. När ni bokar en utbildning hos oss tar vi reda på hur er arbetsmiljö ser ut och vilka risker som finns. Vi föreslår ett passande upplägg till er arbetsplats och gör sedan ytterligare anpassningar utifrån era specifika behov och förväntningar. Inför våra utbildningar behöver ni inte ha några förkunskaper bara viljan att lära er rädda liv.

Vi varvar teori samt praktik i alla utbildningar men vikten ligger i mycket praktiska moment för att ni skall få öva handgreppen utifrån olika scenarion. Vi utbildar strikt efter HLR-rådets riktlinjer som är ett standardiserat utbildningsprogram såväl till dem medicinska och pedagogiska riktlinjerna.

Efter utbildningen hos oss ska ni kunna bedöma olika situationer, förstå de bakomliggande orsakerna, tänka självständigt och sedan vidta rätt åtgärder utifrån det. Ni har fått en utbildning med ett standardiserat utbildningsinnehåll, men också mer fördjupning och ett skräddarsytt innehåll för era behov. Dessutom kan vi hjälpa er arbetsplats med repetitionsutbildningar för att hålla era kunskaper färska. HLR-rådet rekommenderar årliga repetitionsutbildningar för att tryggheten och handlingsberedskapen skall vara så god att man kan på ett korrekt sätt skall handla vid en akutsituation.

HLR-utbildning med kvalitet

Hjärt-lungräddning (HLR) är en behandling för att förhindra hjärn- och hjärtskador hos en person med hjärtstopp. HLR består av en serie relativt enkla handgrepp som alla kan lära sig, genom att gå en utbildning. Precis som med allt annat krävs en teoretisk grund och mycket övning för att bli duktig på något praktiskt. Därför innefattar våra HLR-utbildningar många repetitioner. Vi anser även att en realistisk känsla hjälper dig få in rätt teknik, därför använder vi oss endast av godkända HLR-dockor där samtliga kursdeltagare får varsin under utbildningen för att kunna öva så mycket som möjligt.

De HLR-utbildningar vi erbjuder är:

Vuxen HLR 2 timmar med info om hjärtstartare

Vuxen HLR 3 timmar med hjärtstartare

Barn HLR 3 timmar med hjärtstartare

För att vi skall hålla hög kvalité på våra utbildningar så är deltagarantalet max 12 personer på alla våra utbildningar så att vi som instruktörer kan se individens behov och ge tips och stöd åt alla.

Första hjälpen för er arbetsplats

Varje dag inträffar en mängd akuta sjukdomsfall och olycksfall i samhället. Fallolyckor, olyckor på arbetsplatser, inom idrottsutövning eller i trafiken innebär en stor risk för livshotande skador eller dödsfall. Att kunna ge första hjälpen och tidiga insatser vid sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke kan i längden vara avgörande för möjligheterna till överlevnad och rehabilitering.

Att snabbt kunna känna igen symtom vid sjukdom, ge första hjälpen och förstå vikten av att ringa 112 för ett snabbt omhändertagande kan vara direkt livräddande.

Målet med att ge första hjälpen är att minska lidande, risk för skadeutveckling och öka chansen till överlevnad vid sjukdom, olycka och hjärtstopp.

Utbildningsmaterialet i första hjälpen har arbetats fram av Svenska rådet för hjärt-lungräddning i samverkan med Svenska livräddningssällskapet och Civilförsvarsförbundet. Därför utbildar vi efter deras riktlinjer.

Det viktigaste målet med första hjälpen utbildningen är att ni gör något överhuvudtaget. Att inspirera alla medarbetare till att rädda liv, få kunskaper och mod att ingripa.

Kursen omfattar

L – Livsfarligt läge

A – Andning

B – Blödning

C – Chock/Cirkulationssvikt

 • Blödningar, sår- och klämskador
 • Förbandsteknik
 • Att förebygga cirkulationssvikt
 • Diabetes
 • Epilepsi
 • Kärlkramp
 • Hjärtinfarkt
 • Astma
 • Stroke
 • Allergiska reaktioner
 • Brännskador
 • Fallolyckor (skador på skalle, nacke och rygg)

Vi anpassar dessa kurser efter era önskemål och behov därför kommer tiden för denna utbildning variera. Vi startar varje avsnitt med teori och diskussion för att bygga upp kunskap och förståelse. Därefter kommer träningsmomenten där ni får träna utifrån olika scenarion. På så sätt varvar vi lättsam teori och praktiska tillämpningsövningar under hela utbildningen. Efter utbildningen kan ni på ett korrekt och effektivt sätt ge första hjälpen vid akuta skador och sjukdomstillstånd som kan inträffa i er verksamheten.

Våra instruktörer är sjuksköterskor och brandmän med lång erfarenhet från akutvård. Dessa håller utbildningar vid sidan av sitt ordinarie arbete, alla har över 10 års erfarenhet. Med sina många år i yrket och sin stora vana vid att arbeta på olycksplatser har våra instruktörer varit med om det mesta när det gäller sjukdomar, olycksfall och skador. De har koll på de senaste medicinska riktlinjerna och har alltid aktuella exempel från verkligheten att relatera till. Givetvis delar de med sig av sin kompetens och ger tips och råd om hur åtgärderna vid första hjälpen blir så effektiva som möjligt.

Har du några frågor om våra kurser?

Vi svarar gärna på dina frågor om våra kurser och hjälper dig att välja rätt.