• HLR Stockholm en del av Stockholms Sjukvårdskonsult

Första hjälpen-utbildning

Innan en utbildning hjälper vi er att välja vilket moment som lämpar sig bäst för er. Det kan vara så att ni har större behov av att gå igenom akuta sjukdomar framför akuta skador. Detta hjälper vi er med så att detta kurstillfälle blir så bra som möjligt för er. För att vi skall kunna hålla hög kvalité på utbildningen så är deltagarantalet max 12 personer.

Vi startar varje avsnitt med teori och diskussion för att bygga upp kunskap och förståelse. Sedan kommer träningsmomenten där ni får träna utifrån olika scenarion. På så sätt varvar vi lättsam teori och praktiska tillämpningsövningar under hela utbildningen.

Efter utbildningen kan ni på ett korrekt och effektivt sätt ge första hjälpen vid akuta skador och sjukdomstillstånd som kan inträffa i er verksamheten. Under kursen relaterar vi hela tiden till vår prioriteringsmall L-ABC för att ni hela tiden tränar på att tänka i dessa termer allt för att er agerande blir så korrekt som möjligt.

L-ABC

Vid en olycksplats eller vid ett sjukdomsfall skall man tillämpa L-ABC. Detta är en prioriteringsordning hur du skall arbeta utefter.

L – Livsfarligt läge

Kontrollera olycksplatsen. Vad har hänt? Är det fara för den drabbade att ligga kvar eller fara för ”mig” att hjälpa den drabbade på olycksplatsen? Vid “livsfarligt läge” måste den drabbade flyttas till säker plats innan man kan hjälpa den drabbade och fortsätta räddningsarbetet.

A – Andning

Se till att den drabbade har öppna luftvägar och kontrollera andningen. Andningen kontrolleras genom att se, lyssna och känna om andning finns. Om ingen eller onormal andning, starta HLR. Finns ingen andning så stannar man vid bokstaven A. Andas personen så jobbar man vidare med B. Om personen andas och inga tecken på skador finns, lägg den drabbade i stabilt sidoläge.

B – Blödning

Finns det tecken på yttre eller inre blödning? Yttre blödningar bör åtgärdas med tryckförband alternativt ett skyddande förband. Tecken på inre blödning är blånader, smärta, blek och kallsvettig, frossa, snabb ytlig andning.

C – Chock/Cirkulationssvikt

Vid tecken på chock och vid alla större skador så ska man förebygga cirkulationssvikt. Tecken på chock/cirkulationssvikt är att personen är blek, kallsvettig, yr, fryser, känner sig törstig och har en snabb ytlig andning.

Efter L-ABC går vi vidare till:

 • Blödningar, sår- och klämskador
 • Förbandsteknik
 • Att förebygga cirkulationssvikt
 • Diabetes
 • Epilepsi
 • Kärlkramp
 • Hjärtinfarkt
 • Astma
 • Stroke
 • Allergiska reaktioner
 • Brännskador
 • Fallolyckor (skador på skalle, nacke och rygg)

Målet med att ge första hjälpen är att minska lidande, risk för skadeutveckling och öka chansen till överlevnad vid sjukdom, olycka och hjärtstopp.

Utbildningsmaterialet i första hjälpen har arbetats fram av Svenska rådet för hjärt-lungräddning i samverkan med Svenska livräddningssällskapet och civilförsvarsförbundet. Därför utbildar vi efter deras riktlinjer.

Det viktigaste målet med första hjälpen utbildningen är att ni gör något överhuvudtaget. Att inspirera alla medarbetare till att rädda liv, få kunskaper och mod att ingripa.

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs.

Tid och plats

Vi genomför utbildningen i er verksamhet.

Första hjälpen L-ABCOffertFörsta hjälpen-utbildning

Denna utbildning skräddarsyr vi efter era önskemål och behov.

Offert

Pris exkl. moms.

Har du några frågor om våra kurser?

Vi svarar gärna på dina frågor om våra kurser och hjälper dig att välja rätt.