• HLR Stockholm en del av Stockholms Sjukvårdskonsult

Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtats pumpförmåga av oväntad anledning upphör och den drabbade  förlorar medvetande och är utan livstecken.

Hjärtstopp och hjärtinfarkt är två helt olika tillstånd. Vid en hjärtinfarkt drabbas en del av hjärtmuskeln av akut syrebrist vilket kan leda till svår smärta och nedsatt pumpförmåga. Vid ett plötsligt hjärtstopp, som inte sällan orsakas av en hjärtinfarkt, övergår hjärtats normala rytm i ett så kallat kammarflimmer (ventrikelflimmer) och pumpförmågan upphör omedelbart att fungera.

Fakta hjärtstopp

  • Plötsligt hjärtstopp är när hjärtat av oväntad anledning plötsligt stannar.
  • Den som drabbas blir omedelbart medvetslös och slutar därefter att andas.
  • Endast 600 av de 10 000 som varje år drabbas av plötsligt hjärtstopp i Sverige överlever.
  • Tack vare forskningen vet vi mer om vilka insatser som behövs för att rädda liv.
  • Tidig HLR och strömstöt från en hjärtstartare är avgörande för den drabbade.

Snabb hjärt-lungräddning avgörande vid hjärtstopp

Detta är en katastrof för hjärnan, som är beroende av syresatt blod för att kunna fungera, och om den drabbade ska överleva måste hjärtrytmen återställas inom ett par minuter. Vid ett hjärtstopp ökar risken för död med 10 procent för varje minut som går innan behandling startar. Det är med andra ord av livsavgörande vikt att omgivningen snabbt sätter igång hjärt-lungräddning (HLR) inklusive hjärtstartare (defibrillator) i väntan på ambulansen.

Hitta närmsta hjärtstartare på Sveriges Hjärtstartarregister.

Boka HLR kurser hos oss

Kontakta oss så hjälper vi dig att välja rätt kurs.