• HLR Stockholm en del av Stockholms Sjukvårdskonsult

Om du hittar ett barn som verkar livlöst ska du börja med att ta reda på hur allvarligt tillståndet är genom att kontrollera om barnet är vid medvetande, om det andas eller om det visar några andra livstecken. Det är viktigt att denna kontroll går fort.

Om barnet är medvetslöst men andas normalt lägger du det i stabilt sidoläge och ringer sedan 112.

Om barnet däremot inte kan andas normalt eller inte visar livstecken ska du börja göra hjärt-lungräddning. Är du ensam är det viktigt att du först ger barnet inledande hjärt-lungräddning och sedan larmar 112. Om ni är flera kan någon ringa 112, medan en annan person startar hjärt-lungräddning.

Ge mun mot mun-andning omedelbart

Barn är mycket känsliga för syrebrist och därför är det viktigt att du ger mun mot mun-andning så fort som möjligt vid ett akut läge. När andningen upphör får kroppen inte tillräckligt med syre och till sist kan också hjärtat sluta slå. I det läget måste du också få igång hjärtats verksamhet med hjälp av bröstkompressioner.

Hjärt-lungräddning beroende av barnets ålder

Tekniken vid hjärt-lungräddning är olika beroende på barnets ålder. Informationen i denna text ger en översikt av hur du ska göra hjärt-lungräddning. Den kan vara bra både som orientering och repetition.

I den här texten finns information för barn upp till puberteten. För äldre barn och vuxna får du information här.

Hjärt-lungräddning på barn – så går det till

Hjärt-lungräddning skiljer sig i hur du konkret gör bröstkompressioner och inblåsningar beroende på om barnet är yngre eller äldre än ett år. Kompressionsdjup är 1/3 av bröstkorgens djup. 3 cm på barn 0-1 år och 4 cm på barn 1 år – pubertet.

I följande filmer får du lära dig hur du gör hjärt-lungräddning på barn. Den första filmen handlar om hjärt-lungräddning på barn som är yngre än ett år. Den andra filmen berör hjärt-lungräddning på barn som är äldre en ett år. Filmerna är producerade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, dinsäkerhet.se.

Hjärt-lungräddning på barn under ett år

Hjärt-lungräddning på barn över ett år

Hjärt-lungräddning på barn

Kontrollera om barnet är vid medvetande

 • Tilltala eller ropa på barnet.
 • Nyp eller skaka barnet försiktigt i axlarna.

Om du inte får någon reaktion från barnet ska du utgå ifrån att barnet är medvetslöst. Är du på en plats där det finns andra människor ska du ropa på hjälp.

Kontrollera om barnet andas

Öppna luftvägarna:

 • Lägg barnet på rygg på plant underlag.
 • Placera ena handen på barnets panna.
 • Lyft upp barnets haka genom att placera två fingrar under hakan och lyft hakan försiktigt uppåt. Se till att inte trycka in mjukdelarna under barnets underkäke.

Kontrollera om barnet andas:

 • Titta om bröst och mage rör sig.
 • Lyssna om luft strömmar in och ut genom att lägga örat nära barnets mun och näsa.
 • Håll kinden över barnets näsa och mun och känn om luft strömmar ut.

Om du inte kan se, höra eller känna någon andning måste du utgå ifrån att barnet har ett andningsstopp. Börja då omedelbart mun mot mun-andning.

Om barnet andas normalt men är medvetslöst ska du lägga det i stabilt sidoläge och sedan ringa 112.

Mun mot mun-andning – gör 5 inblåsningar:

 • Fortsätt att hålla luftvägarna öppna genom att hålla en hand på pannan och två fingrar på hakspetsen.
 • Om barnet är yngre än ett år lägg din mun tätt över både näsa och mun. Om barnet är äldre än ett år ska du istället klämma ihop barnets näsborrar med den hand du håller på pannan. Det görs för att förhindra att inblåst luft kommer ut genom barnets näsa istället för ner i lungorna.
 • Gör 5 långsamma inblåsningar med högst så mycket luft som ryms i din egen mun. Anpassa mängden efter barnets storlek. Små barn har små lungor. Att blåsa in luften ska ta ungefär 1 sekund per inblåsning. Kontrollera att bröstkorgen höjer sig när du blåser in luft. När bröstkorgen höjer sig ska du avsluta inblåsningen. Kontrollera att bröstkorgen sänker sig när barnet andas ut.

Kontrollera om barnet visar livstecken:

 • Titta om barnet visar några tecken på liv, till exempel om det sväljer eller rör sig.
 • Titta, lyssna och känn om barnet andas själv med normala andetag. Vid hjärtstopp kan barnet fortsätta ta enstaka, oregelbundna andetag som kan låta som suckar. Denna andning är inte normal och ger ingen syresättning till kroppen.

Om barnet inte visar några livstecken, utan exempelvis har grå hudfärg och är slapp i kroppen måste du göra hjärt-lungräddning med bröstkompressioner. Du ska lita på din bedömning. Det är inte farligt att göra bröstkompressioner på ett barn även om hjärtat slår.

Om barnet visar livstecken men inte andas normalt fortsätter du med enbart mun mot mun-andning.

Om barnet visar livstecken men inte andas normalt: Gör mun mot mun-andning med 20 inblåsningar

 • Gör 20 inblåsningar under 1 minut.
 • Ring 112.
 • Fortsätt göra 20 inblåsningar per minut, tills ambulansen kommer.

I väntan på ambulansen ska du kontrollera livstecken varannan minut. Det finns en risk att syrebristen leder till att hjärtat slutar slå.

Om barnet inte visar livstecken: Växla mellan 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar

Gör växelvis 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar.

Bröstkompressioner – gör 30 tryck:

 • Barnet ska ligga på rygg på ett hårt underlag.
 • Om barnet är yngre än ett år ska du placera pekfinger och långfinger mitt på bröstkorgen, på nedre halvan av bröstbenet. Var noga med att inte placera fingrarna för långt ner mot magen så att de hamnar på bröstbensspetsen.
 • Om barnet är äldre än ett år ska du lägga din handlov mitt på bröstet, på nedre delen av bröstbenet. Luta dig över barnet med rak arm. Din axel ska vara rakt ovanför handen du trycker med. Var noga med att inte placera handen för långt ner mot magen så att de hamnar på bröstbensspetsen.
 • Tryck ner en tredjedel av bröstkorgens djup, cirka fyra centimeter på mindre barn eller fem centimeter på barn över ett år, 30 gånger. Hastigheten ska vara lite snabbare än ett tryck i sekunden, 100-120 kompressioner per minut.

Gör 2 inblåsningar:

Utför serien med omväxlande 30 kompressioner och 2 inblåsningar totalt tre gånger innan du larmar 112.

 • Ring 112.
 • Fortsätt göra omväxlande 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar ända tills ambulansen kommer eller tills barnet visar livstecken.

Du ska försöka göra momenten utan avbrott, i jämn takt. Gör inte paus för att kontrollera livstecken och undvik att göra långa pauser vid bytet mellan kompressionerna och inblåsningarna. Det är ansträngande att göra hjärt-lungräddning och det är bra om man kan vara flera som hjälps åt. I så fall bör man byta av varandra redan efter två minuter. Det är viktigt att inte ge upp.

Hitta närmsta hjärtstartare på Sveriges Hjärtstartarregister.

Boka HLR kurser hos oss

Kontakta oss så hjälper vi dig att välja rätt kurs.